تماس با ما

شرکت ورزیران (سهامی عام)

آدرس دفترمرکزی: بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، شماره ۴ کدپستی: 54714 15189
تلفــن: 88773124 - 021
فکـس: 88780963 - 021
:دبیرخانه
:واحد فروش


آدرس کارخانه: قزوین، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف آباد، کارخانه ورزیران کدپستی: 48351 34159
تلفــن: 33343888 - 028
فکـس: 33349680 - 028

مشاوره و ثبت سفارش

اگر سوالی دارید کارشناسان محصولات پوشش لوله و عمرانی ورزیران آماده پاسخگویی هستند:

مواد پوشش لوله

سهیل حسینی

88773124 - داخلی 210

ماستیک و امولسیون

ساسان معروفی

88773124 - داخلی 243
0936 859 1598

عایقهای رطوبتی

امیرحسین عسگری کیا

88773124 - داخلی 144
0910 176 4402

رنگ

مهتاب قربانی

88773124 - داخلی 207
0919 140 1781
Web Site: www.varziran.com Tel: 021-88773124 Fax: 021-88780963

تماس با ما

کارخانه
قزوین، بلوار شهید بهشتی، جاده نجف آباد، کارخانه ورزیران کدپستی: 3415948351
تلفـن: 33343888-028
فکس: 33349680-028

دفتر مرکزی
تهران، بلوار آفریقا، نرسیده به پل میرداماد، کوچه عمدی، شماره ۴ کدپستی: 1518954714
تلفـن: 88773124-021
فکس: 88780963-021
واحد فروش: