انواع ماستیک

ماستیک ورزسـيل® گرم‌ریز پایه قیر اصلاح شده با پلیمر، که جهت درزهای اجرایی و انبساط مصرف می‌شود. ماستیک ورزسـيل® گرم‌ریز پلیمری جهت درزگیری باید منطبق بر شرایط اقلیمی منطقه طراحی شود. از مؤثرترین و پیشرفته‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش‌گیری از تخریب آن، پر کردن درزهای رویه بتنی و همچنین ترک‌های موجود بر سطح راه آسفالتی با ماستیک‌های پایه قیری اصلاح شده با مواد پلیمری می باشد. انجام درزگیری با ماستیک ورزسـيل® پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشمگیر طول عمر روسازی می‌شود. همچنین درزگیری ترک‌ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک‌ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می‌دهد.

ماستیک ورزسـيل® گرم‌ریز پلیمری همچنین برای درز انبساط پل‌ها طراحی و تولید می‌شود. این ماستیک با خاصیت ارتجاعی بسیار قابل توجه و چسبندگی عالی به سطوح بتنی، گزینه بسیار مناسبی جهت پر کردن درز انبساط پل‌ها به شمار می‌رود. دامنه کاربرد این مواد عبارتند از: جاده‌های بتنی، پارکینگ‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی، آسفالت خیابان‌ها، کانال‌های آبرسانی، منابع ذخیره آب آشامیدنی و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب.

خصوصیات و مزایای این ماستیک‌ها عبارتند از: مقاومت در برابر آب دریا و فاضلاب، مقاومت در برابر شرایط جوی، چسبندگی بسیار خوب به بتن و آسفالت، بدون شره تا حدود +80 درجه سلسیوس و حفظ انعطاف‌پذیری در دمای پایین.

ماستیک ورزسـيل® پلیمری بر اساس محل اجرا به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1-رویه آسفالتی

2-رویه بتنی

طبقه‌بندی ماستیک ورزسـيل® بر اساس آب و هوای محل اجرا:

1- مناطق داراي تابسـتان خيلي گرم

2- مناطق داراي آب و هوای معتدل و تابسـتان گرم

3- مناطق داراي زمستان خيلي سرد

4- مناطق داراي زمستان سرد

 

نوع ماستیک کاربرد توضیحات
S-H/15 رویه آسفالتی جهت پر كردن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت و مناسب براي مناطق داراي تابسـتان‌های خيلي گرم
S-H/30 رویه آسفالتی جهت پر كردن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت و مناسب براي مناطق داراي زمستان‌های خيلي سرد
S-H/45 رویه آسفالتی جهت پر كردن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت و مناسب براي مناطق داراي تابسـتان‌های نسبتاً گرم
S-H/90 رویه آسفالتی جهت پر كردن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت و مناسب براي مناطق داراي زمستان‌های نسبتاً سرد
S-H/18 مخازن جهت پر كردن و آب بند نمودن درزها و ترك‌هاي افقي مخازن و تونل‌هاي انتقال آب
S-H/60 مخازن جهت درزگيـري و آب‌بندي درزهاي قائم مخازن و تونل‌هاي بتني
S-H/10 رویه بتنی مناسب برای پر كردن و آب بند نمودن انواع درز كف‌سازي‌هاي بتني
S-H/100 پل مناسب برای پر كردن درز انبساط پل‌ها و دارای برگشت‌پذیری و انعطاف بسیار بالا
S-H/20 کانال آب مناسب درزگيـري درزهاي انبساط، انقباض و اجرايي کانال‌های انتقال آب

 


رویه آسفالتی

ماستیک ورزسیل® SH/15 از انواع ماستیکهای گرم ریز پلیمری تولیدی شرکت ورزیران است که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و جهت درزگیری روکش های آسفالتی مناطق گرمسیر طراحی شده است.
از مؤثرترین و پیشرفته ترین روش ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش گیری از تخریب آن، پر کردن ترک های موجود بر سطح راه با ماستیک های پلیمری می باشد. انجام درزگیری با ماستیک پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشم گیر طول عمر روکش آسفالتی می شود. همچنین درزگیری ترک ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می دهد. جهت درزگیری روکش آسفالتی در مناطق معتدل توصیه می شود که از ترکیب دو ماستیک ورزسیل SH/15 و ورزسیل SH/30 استفاده شود.

ماستیک ورزسیل® SH/30 از انواع ماستیکهای گرم ریز پلیمری تولیدی شرکت ورزیران است که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و جهت درزگیری روکش های آسفالتی مناطق سردسیر طراحی شده است.
از مؤثرترین و پیشرفته ترین روش ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش گیری از تخریب آن، پر کردن ترک های موجود بر سطح راه با ماستیک های پلیمری می باشد. انجام درزگیری با ماستیک پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشم گیر طول عمر روکش آسفالتی می شود. همچنین درزگیری ترک ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می دهد. جهت درزگیری روکش آسفالتی در مناطق معتدل توصیه می شود که از ترکیب دو ماستیک ورزسیل SH/15 و ورزسیل SH/30 استفاده شود.

ماستیک ورزسیل® SH/45 از انواع ماستیکهای گرم ریز پلیمری تولیدی شرکت ورزیران است که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و جهت درزگیری روکش های آسفالتی تولید می شود. این محصول برای مناطق با تابستان گرم مناسب است.
از مؤثرترین و پیشرفته ترین روش ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش گیری از تخریب آن، پر کردن ترک های موجود بر سطح راه با ماستیک های پلیمری می باشد.
انجام درزگیری با ماستیک پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشم گیر طول عمر روکش آسفالتی می شود. همچنین درزگیری ترک ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می دهد.
جهت درزگیری روکش آسفالتی در مناطق معتدل توصیه می شود که از ترکیب دو ماستیک ورزسیل SH/15 و ورزسیل SH/30 استفاده شود.

ماستیک ورزسیل® SH/90 از انواع ماستیکهای گرم ریز پلیمری تولیدی شرکت ورزیران است که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و جهت درزگیری روکش های آسفالتی تولید می شود. این محصول برای مناطق با زمستان سرد مناسب است.
از مؤثرترین و پیشرفته ترین روش ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش گیری از تخریب آن، پر کردن ترک های موجود بر سطح راه با ماستیک های پلیمری می باشد.
انجام درزگیری با ماستیک پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشم گیر طول عمر روکش آسفالتی می شود. همچنین درزگیری ترک ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می دهد.
جهت درزگیری روکش آسفالتی در مناطق معتدل توصیه می شود که از ترکیب دو ماستیک ورزسیل SH/15 و ورزسیل SH/30 استفاده شود.


رویه بتنی

ماستیک درزگیر و آب بندی ورزسیل® SH/18 از جمله ماستیک های گرم ریز پلیمری تولید شرکت ورزیران است که جهت پرکردن درزهای انبساط، انقباض و اجرایی در مخازن آب آشامیدنی طراحی شده است.
این ماستیک برای درزگیری سطوح افقی بتن و استخر مورد استفاده قرار می گیرد. ماستیک درزگیری و آب بندی سطوح افقی ورزیران با چسبندگی بسیار عالی به درزها، شیارها و منافذ سطوح، عملکرد کاملی را درخصوص آب بندی دارد و دارای تائیدیه بهداشتی استفاده در مخازن آب آشامیدنی است.

ماستیک قیری ورزسیل® SH/60 از انواع ماستیک های گرم ریز پلیمری شرکت ورزیران است که جهت پرکردن درزهای انبساط، انقباض و اجرایی در مخازن آب آشامیدنی طراحی شده است، این نوع ماستیک برای درزهای سطوح قائم مورد استفاده قرار می گیرد. و با چسبندگی بسیار عالی به سطوح و دیواره های بتنی، عملکرد مطلوبی در خصوص آب بندی درزها و شیارها در مخازن آب دارد ماستیک قیر پلیمری ورزسیل SH/60 دارای تائیدیه بهداشتی استفاده در مخازن آب آشامیدنی است.

ماستیک ورزسیل® SH/10 از انواع ماستیکهای گرم ریز پلیمری مخصوص درز انبساط پلها، اپرون و باند فرودگاه ها و جاده های با روکش بتنی است. این محصول با خاصیت ارتجاعی بسیار قابل توجه و چسبندگی عالی به سطوح بتنی و تحمل شرایط جوی مختلف، گزینه اصلی پرکردن درزها در انواع سازه های بتنی راه سازی است.

ماستیک ورزسیل® SH/100 یکی از انواع ماستیکهای قیر پلیمری گرم ریز تولیدی شرکت ورزیران است که منطبق بر شرایط اقلیمی ایران و مخصوص پر کردن و آببند نمودن درز انبساط پلها طراحی شده است. ماســتيک پليــمری گرم‌ريز مخصوص پر كردن و آب‌بند نمودن درز انبساط پل‌ها با خاصیت چسبندگی کششی 800 درصد و پرکننده و عایق‌بند حجمی می‌باشد..
از مؤثرترین و پیشرفته ترین روش ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش گیری از تخریب آن، پر کردن ترک های موجود بر سطح راه با ماستیک های پلیمری می باشد. انجام درزگیری با ماستیک پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشم گیر طول عمر روکش آسفالتی می شود. همچنین درزگیری ترک ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می دهد.

ماستیک قیری ورزسیل® SH/20 یک نوع ماستیک پلیمری گرم ریز مخصوص درزگیری و آب بندی کانال های انتقال آب است، استفاده از این ماستیک ضمن افزایش طول عمر کانال و کاهش هدر رفت آب، هزینه های لایروبی آنرا را نیز به مقدار بسیار قابل توجهی کاهش می دهد. این نوع ماستیک قیر پلیمری تولید شرکت ورزیران به دلیل جلوگیری از رشد گیاه در درزها و شیارهای کانال انتقال آب هزینه و صرف زمان زیاد برای نگهداری و تمیزکاری کانال آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
از ویژگی های مهم ماستیک ورزسیل® SH/20 خاصیت ارتجاعی قابل توجه، چسبندگی کامل به سطوح بتنی، تحمل شرایط مختلف جوی و مقاومت در برابر تغییرات دمای محیط است. این نوع ماستیک قیر پلیمری ورزیران در سطوح شیبدار کانال های ذوزنقه ای پایداری کامل داشته و به مرور زمان جاری نمی شود.

error: Content is protected !!