پلیمری پلاستیکی

عایق‌های پلیمری پلاستیکی با نام ورزپلاست® دارای خاصيت ارتجاعي و مقاومت مكانيكي قابل توجهی هستند. ورزپلاست® شامل يك غشاء 3.5 الی 4 ميلي‌متري از قير اصلاح شده با پليمرهای SBS (استايرن- بوتادين- استايرن) و APP (اتكتيك- پلي- پروپيلن) به همراه دو لایه تیشو و پلي‌استر مي‌باشد. عایق‌های رطوبتی ورزپلاست® جهت عايق‌كاري بام، مخازن آب، استخرها و كف سرويس‌هاي بهداشتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. از آنجايي كه ويژگي‌هاي اين محصول در دماي بسيار بالا نيز محفوظ مي‌ماند، اين عايق جهت مناطق معتدل و گرمسیر نوع C و H بسيار مناسب مي‌باشد.


ورزپلاست Gold

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Gold F/F از قیر اصلاح شده با ترکیبی از پلیمرهای SBS و APP و لایی تقویت‌کننده پلی استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل نوع C و نوع H می‌باشد. ضخامت این عایق 4 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 10- درجه سانتی‌گراد تا 110+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فیلم پلی‌اتیلن است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Gold S/F از قیر اصلاح شده با ترکیبی از پلیمرهای SBS و APP و لایی تقویت‌کننده پلی استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل نوع C و نوع H می‌باشد. ضخامت این عایق 4 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 10- درجه سانتی‌گراد تا 110+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن پودر سیلیس است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Gold AL/F از قیر اصلاح شده با ترکیبی از پلیمرهای SBS و APP و لایی تقویت‌کننده پلی استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل نوع C و نوع H می‌باشد. ضخامت این عایق 4 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 10- درجه سانتی‌گراد تا 110+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فویل آلومینیوم است.


ورزپلاست Silver

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Silver F/F از قیر اصلاح شده با ترکیبی از پلیمرهای SBS و APP به همراه دو لایه تیشو و پلي استر است که مناسب جهت عایق‌کاری انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل نوع C و نوع H می‌باشد. ضخامت این عایق 3.5 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 5- درجه سانتی‌گراد تا 110+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فیلم پلی‌اتیلن است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Silver S/F از قیر اصلاح شده با ترکیبی از پلیمرهای SBS و APP به همراه دو لایه تیشو و پلي استر است که مناسب جهت عایق‌کاری انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل نوع C و نوع H می‌باشد. ضخامت این عایق 3.5 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 5- درجه سانتی‌گراد تا 110+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن پودر سیلیس است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Silver AL/F از قیر اصلاح شده با ترکیبی از پلیمرهای SBS و APP به همراه دو لایه تیشو و پلي استر است که مناسب جهت عایق‌کاری انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل نوع C و نوع H می‌باشد. ضخامت این عایق 3.5 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 5- درجه سانتی‌گراد تا 110+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فویل آلومینیوم است.


ورزپلاست Bronze

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Bronze F/F از قیر اصلاح شده با پلیمر APP به همراه دو لایه تیشو و پلی‌استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل می‌باشد. ضخامت این عایق 4 میلی‌متر می‌باشد و از دمای صفر درجه سانتی‌گراد تا 130+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فیلم پلی اتیلن است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Bronze AL/F از قیر اصلاح شده با پلیمر APP به همراه دو لایه تیشو و پلی‌استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل می‌باشد. ضخامت این عایق 4 میلی‌متر می‌باشد و از دمای صفر درجه سانتی‌گراد تا 130+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فویل آلومینیوم است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Bronze ALP/F از قیر اصلاح شده با پلیمر APP به همراه دو لایه تیشو و پلی‌استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم و معتدل می‌باشد. ضخامت این عایق 4 میلی‌متر می‌باشد و از دمای صفر درجه سانتی‌گراد تا 130+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فویل آلومینیوم طرح‌دار است.


ورزپلاست Blue

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Blue F/F از قیر اصلاح شده با پلیمر APP به همراه دو لایه تیشو و پلی‌استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم می‌باشد. ضخامت این عایق 3.5 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 5+ درجه سانتی‌گراد تا 100+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن فیلم پلی اتیلن است.

عایق رطوبتی پیش ساخته ورزپلاست® Blue AL/F از قیر اصلاح شده با پلیمر APP به همراه دو لایه تیشو و پلی‌استر است که مناسب جهت ایزولاسیون انواع سطوح در مناطق گرم می‌باشد. ضخامت این عایق 3.5 میلی‌متر می‌باشد و از دمای 5+ درجه سانتی‌گراد تا 100+ درجه سانتی‌گراد را تحمل می‌کند و رویه نهایی آن روکش آلومینیوم است.


error: Content is protected !!