امولسیون قیری تک کت ورزفلوئید® WK/88

Project Description

امولسیون قیری تک کت چیست؟

امولسیون مایعی ناهمگن و کدر است که از مخلوط دو مایع ترکیب ناپذیر دیگر مانند آب و روغن تشکیل شده است در این ترکیب یکی از مایعها بصورت قطرات ریز در دیگری پراکنده می شود. امولسیونهای قیری که کاربرد گستره ای در راه سازی دارند از انواع امولسیونها هستند که برای روکش اندودی و لایه چسبنده قبل از اجرای آسفالت مورد استفاده قرار می گیرند.

امولسیون تک کت عبارتست از پخش قیر امولسیون سبک بین لایه های آسفالتی بمنظور ایجاد پیوستگی و چسبندگی قوی بین لایه های آسفالت و جلوگیری از لغزش لایه ها بر روی یکدیگر

امولسیون قیری تک کت WK/88

ورزفلوئید® WK/88 یکی از امولسیونهای قیری کاتیونیک تک کت تولید شرکت ورزیران میباشد.
قبل از قرار دادن آسفالت جدید بر روی سطوح آسفالتی قدیمی و یا سطوح بتنی و به منظور ایجاد چسبندگی بیشتر ابتدا از یک لایه قیر مایع مانند امولسیونهای قیری تک کت (Tack Coat) جهت اندود سطحی استفاده می شود. این لایه سبب ایجاد چسبندگی بهتر بین لایه قدیمی و جدید آسفالت می شود. امولسیونهای تک کت WK/8 (رقیق) و WK/88 (غلیظ) دو محصول برتر جهت آماده سازی سطح برای اجرای آسفالت جدید هستند
باید توجه داشت اجرای امولسیون تک کت در شرایط آب و هوایی مرطوب هم امکان پذیر است اما در صورت احتمال بارندگی و شرایط آب و هوایی ناپایدار باید از اجرای آن بر روی سطوح خودداری کرد. همچنین پس از اجرای لایه اندود سطحی جهت اطمینان از کسب نتیجه مطلوب و جلوگیری از کاهش خاصیت چسبندگی باید از عبور وسایل نقلیه از روی لایه تک کت جلوگیری بعمل آورد و قبل از پاشش قیر بایستی سطح راه بخوبی از هرگونه آلودگی، خرده سنگ و گل احتمالی تمیز شود. برای اینکار میتوان از جاروی مکانیکی و کمپرسور باد استفاده کرد و بایستی اطمینان حاصل کرد که لایه تک کت بصورت یکنواخت و برای همه سطوح یک اندازه باشد.

امولسیون قیری تک کت ورزفلوید بطور معمول در تانکرهای 20 تنی عرضه می شود.

ورزفلوئید® نام اختصاصی انواع مختلف امولسیون های قیری تولیدی شرکت ورزیران است که در صنعت راهسازی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و در خط تولید پیشرفته با ظرفیت 20 تن در ساعت تولید و عرضه می گردند. امولسیون های قیری به دلیل مزایای بسیار قابل توجه زیست محیطی، فنی، اجرایی و اقتصادی به عنوان جایگزین بسیار مناسب انواع قیرهای محلول شناخته شده اند.

نواع امولسیونهای قیری ورزیران

+ شرکت ورزیران انواع امولسیون های قیری کاتیونیک، آنیونیک و پلیمری را جهت مصارف مختلف تولید می نماید:
+ امولسیون قیری اندود سطحی تک کت (Tack Coat)
+ امولسیون قیری اندود نفوذی پریم کت (Prime Coat)
+ امولسیون قیری اندود حفاظتی (Fog Seal)
+ امولسـیون های ویژه انواع آسفالت های سطحی شامل Chip Seal، Micro Surfacing و Seal Slurry همچنین امولسیون های مخصوص Cold Mix و Road Mix با موفقیت کامل در شرکت ورزیران طراحی، تولید و عرضه شده اند.

error: Content is protected !!