امولسیون قیری رودمیکس ورزفلوئید® WK/7

Project Description

امولسیون قیری چیست؟

امولسیون مایعی ناهمگن و کدر است که از مخلوط دو مایع ترکیب ناپذیر دیگر مانند آب و روغن تشکیل شده است در این ترکیب یکی از مایعها بصورت قطرات ریز در دیگری پراکنده می شود. امولسیونهای قیری که کاربرد گستره ای در راه سازی دارند از انواع امولسیونها هستند که برای روکش اندودی و لایه چسبنده قبل از اجرای آسفالت مورد استفاده قرار می گیرند.

امولسیون قیری رود میکس

ورزفلوئید® WK/7 یکی از انواع امولسیونهای قیری کاتیونیک رودمیکس تولید شرکت ورزیران می باشد. از امولسیونهای قیری رود میکس برای تولید آسفالت‌ های سرد استفاده می شود این آسفالتها مخلوطی از مصالح سنگی و قير هستند، مخلوط کردن قير و مصالح سنگی در درجه حرارت محيط اجرا می شود و در همين دما پخش و متراكم می ‌گردد.

امولسیون قیری رودمیکس ورزیران بطور معمول در تانکرهای 20 تنی عرضه می شود.

ورزفلوئید® نام اختصاصی انواع مختلف امولسیون های قیری تولیدی شرکت ورزیران است که در صنعت راهسازی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و در خط تولید پیشرفته با ظرفیت 20 تن در ساعت تولید و عرضه می گردند. امولسیون های قیری به دلیل مزایای بسیار قابل توجه زیست محیطی، فنی، اجرایی و اقتصادی به عنوان جایگزین بسیار مناسب انواع قیرهای محلول شناخته شده اند.

نواع امولسیونهای قیری ورزیران

+ شرکت ورزیران انواع امولسیون های قیری کاتیونیک، آنیونیک و پلیمری را جهت مصارف مختلف تولید می نماید:
+ امولسیون قیری اندود سطحی تک کت (Tack Coat)
+ امولسیون قیری اندود نفوذی پریم کت (Prime Coat)
+ امولسیون قیری اندود حفاظتی (Fog Seal)
+ امولسـیون های ویژه انواع آسفالت های سطحی شامل Chip Seal، Micro Surfacing و Seal Slurry همچنین امولسیون های مخصوص Cold Mix و Road Mix با موفقیت کامل در شرکت ورزیران طراحی، تولید و عرضه شده اند.

error: Content is protected !!