امولسیون قیری پرایم کت ورزفلوئید® WK/44

Project Description

امولسیون قیری چیست؟

امولسیون مایعی ناهمگن و کدر است که از مخلوط دو مایع ترکیب ناپذیر دیگر مانند آب و روغن تشکیل شده است در این ترکیب یکی از مایعها بصورت قطرات ریز در دیگری پراکنده می شود. امولسیونهای قیری که کاربرد گستره ای در راه سازی دارند از انواع امولسیونها هستند که برای روکش اندودی و لایه چسبنده قبل از اجرای آسفالت مورد استفاده قرار می گیرند.
امولسیون های قیری شرکت ورزیران با نام تجاری ورزفلوئید تولید و به بازار عرضه می شود.

امولسیون قیری پریم کت

امولسیون قیری ورزفلوئید® WK/4 یکی از امولسیونهای قیری کاتیونیک پریم کت تولید شرکت ورزیران می باشد. در صنعت راهسازی، پریمکت یا اندود نفوذی عبارتست از پخش یک لایه قیر روی سطح شنی جهت آماده سازی برای اجرای لایه آسفالتی گرم یا سرد که پس از اجرای بیس به عنوان آخرین لایه روسازی و قبل از اجرای آسفالت توسط قیر امولسیونی ورزفلوید WK/4 (رقیق) یا ورزفلوید WK/44 (غلیظ) اجرا می شود.

امولسیون قیری پریم کت ورزیران بطور معمول در تانکرهای 20 تنی عرضه می شود.

در صنعت راهسازی از انواع مختلف امولسیونهای قیری استفاده می شود امولسیون های قیری به دلیل مزایای بسیار قابل توجه زیست محیطی، فنی، اجرایی و اقتصادی به عنوان جایگزین بسیار مناسب انواع قیرهای محلول شناخته شده اند و بر حسب مورد در آسفالتهای گرم و سرد، آسفالت های حفاظتی، اندود نفوذی و سطحی و تثبیت خاک کاربرد دارند.

نواع امولسیونهای قیری ورزیران

+ شرکت ورزیران انواع امولسیون های قیری کاتیونیک، آنیونیک و پلیمری را جهت مصارف مختلف تولید می نماید:
+ امولسیون قیری اندود سطحی تک کت (Tack Coat)
+ امولسیون قیری اندود نفوذی پریم کت (Prime Coat)
+ امولسیون قیری اندود حفاظتی (Fog Seal)
+ امولسـیون های ویژه انواع آسفالت های سطحی شامل Chip Seal، Micro Surfacing و Seal Slurry همچنین امولسیون های مخصوص Cold Mix و Road Mix با موفقیت کامل در شرکت ورزیران طراحی، تولید و عرضه شده اند.

error: Content is protected !!