بیتومن انامل ورزیران

Project Description

بیتومن انامل چیست؟

بیتومن انامل، قیر پایه نفتی حاصل از تقطیر نفت خام می باشد که در راکتورهای مخصوص هوا دهی و اکسید شده و با مواد معدنی اصلاح می گردد بطوریکه بتواند بعنوان یک ماده محافظ در برابر خوردگی لوله های فولادی در طولانی مدت عملکرد مناسبی داشته باشد. این پوشش به دلیل صرفه اقتصادی و نیز ایمن بودن برای محیط زیست همچنان به عنوان یک گزینه در پروژه های خطوط انتقال به شمار می آید.

بسته بندی بیتومن انامل ورزیران بصورت قالب می باشد و در پالتهای 1200 کیلوگرمی عرضه می شود.

از بیتومن انامل برای پوشش سطح خارجی لوله های فولادی جهت محافظت از خوردگی استفاده می شود. این پوشش جزو قدیمیترین پوششهای لوله می باشد که در شرکتهای پوشش لوله با توجه به نیاز مشتریان بر روی لوله های فولادی اجرا می شود.

ویژگیهای پوشش لوله بیتومن انامل

مهمترین ویژگی پوشش لوله بیتومن، مقاومت در برابر خوردگی و صرفه اقتصادی است. شدت خورندگی خاک اطراف لوله هیچگونه تاثیری بر روی بیتومن انامل ندارد و این پوشش در مقابل اسیدها، بازها و نمک ها مقاوم می باشد.
کیفیت مواد این سیستم پوشش مطابق با استاندارد BS 4147 می باشد. جهت اجرای پوشش بیتومن انامل بر روی لوله های فولادی و اتصالات، پس از تمیزکاری سطح لوله و قبل از اجرای پوشش، جهت ایجاد چسبندگی بین انامل و سطح لوله، از پرایمر مصنوعی(Synthetic Primer) استفاده می شود. سپس نوار زیرین بیتومن (Innerwrap) جهت تقویت و نوار رویی جهت حفاظت خارجی در برابر صدمات ناشی از عوامل محیطی بر روی لوله قرار می گیرد. بسته بندی این محصول در شرکت ورزیران بصورت قالب بوده و در پالتهای 1200 کیلوگرمی عرضه می شود.

error: Content is protected !!