قیر پلیمری آسفالت ورزبایندر®

Project Description

قیر اصلاح شده با پلیمر SBS ورزبایندر®

ورزبایندر® نام تجاری قیرهای پلیمری مخصوص تهیه آسفالت شرکت ورزیران است. قیر پلیمری ورزبایندر دارای دوام بالا و خواص ویژه است که بر اساس رتبه عملکردی (PG) طبقه بندی می شود.
اصلاح قیر با پلیمر امکان تولید انواع مخلوط های آسفالتی گرم شامل آسفالت با دوام بالا، آسفالت متخلخل، آسفالت ماستیک و انواع آسفالت های با خواص ویژه را فراهم می کند. استفاده از قیر پلیمری در تهیه مخلوط آسفالتی، ضمن افزایش بازه عملکرد دمایی قیر، تحمل فشار بار ترافیکی سنگین را برای روکش ممکن کرده و در نهایت موجب کاهش مشکلاتی نظیر ایجاد انواع ترک ها، شیار افتادگی، موج افتادگی و عوارض سطحی راه می گردد.
PG یا Performance Grade رتبه عملکردی قیر پلیمری است که با دو عدد نشان دهنده بازه دمایی عملکرد آن قیر مشخص شده و بر اساس شرایط جوی، ترافیکی و تغییرات دمایی هر منطقه تعیین می گردد. در طبقه بندی PG، تقسیم بندی انواع قیر بر اساس شاخص های عملکردی آنها انجام می پذیرد.

قیر اصلاح شده با پلیمر SBS چیست؟

مخلوطهای آسفالتی تهیه شده از قیر اصلاح شده با پلیمر SBS در راه سازی مناطق با اختلاف دمای زیاد شبانه روز یا تابستان گرم و زمستان سرد استفاده می شود. هر چه میزان پلیمر ترکیبی در این نوع قیر بیشتر باشد مقاومت آن در مقابل روان شدن در دماهای بالاتر، بیشتر است و استحکام در مقابل بار و مقاومت آن در برابر ایجاد شیار و خط فرورفتگی بالاتر خواهد بود.
قیرهای پلیمری آسفالتی، هرچند دارای هزینه اولیه بیشتری نسبت به سایر قیرهای مورد استفاده جهت روکش آسفالتی هستند، اما به دلیل طول عمر بالاتر و کاهش هزینه تعمیر آسفالت به دلیل تعداد دفعات مورد نیاز کمتر جهت ترمیم آن، صرفه اقتصادی پیدا می کنند.

error: Content is protected !!