قیر 115/15 ورزیران

Project Description

قیر 115/15

قیر اکسیده 115/15 قیر استاندارد دمیده شده ای است که معمولاً برای اهداف مختلف در کار ساخت و ساز استفاده می شود. این نوع قیر به طور معمول به عنوان ماده اولیه پایه برای پوشش لوله های فولادی و انواع عایقهای رطوبتی استفاده می شود.
قیرهای اکسیده ورزیران از قیرهای نفوذی تولید می شود که در یک فرآیند کنترل شده توسط هوای گرم دمیده می شود تا مشخصات مورد نظر حاصل شود. قیرهای اکسیده ورزیران در هر درجه استانداردی قابل تهیه است.

قیر اکسیده ورزیران

ورزیران انواع قیر های اکسیده (دمیده) و نفوذی را متناسب با نیاز مجریان پروژه های عمرانی

مربوط به راه سازی تولید می کند. محصولات مورد استفاده این شرکت در صنایع راه سازی طبق استانداردهای بین المللی طراحی و تولید می شود و شامل انواع قیرهای مورد استفاده در تهیه آسفالت و ساخت و سازهای متنوع دیگر می شود.

error: Content is protected !!