قیر 40/50 ورزیران

Project Description

قیر 40/50

قیر 40/50 ورزیران از طریق انجام فرآیند هوادهی وکیوم باتوم در برج تقطیر این شرکت بدست می آید به نحوی که میزان نفوذپذیری آن در آزمایشگاه و زمان اجرا بین 40 تا 50 باشد. از قیر 40/50 برای تولید روکش آسفالت در صنعت راهسازی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو قیرهای جاده ای سفت با نفوذپذیری پایین طبقه بندی می شود که برای مناطق گرمسیر مناسب است.

از قیر 40/50 در صنایع راه سازی و برای آسفالت مناطق گرمسیر استفاده می شود

قیر نفوذی ۴۰/۵۰ خاصیت ترموپلاستیک دارد که باعث می شود این محصول در دمای بالا نرم شود و در دماهای پایین تر سفت شود. این رابطه منحصربفرد دما و میزان روان شدن، در تعیین پارامترهای عملکرد مانند چسبندگی، دوام و دمای کاربرد قیر از اهمیت زیادی برخوردار است. همانطور که می دانید حالت قیر بستگی به دما دارد و رابطه دما و سختی قیر به نوع نفت خام و روش پالایش آن بستگی دارد. از قیر نفوذی درجه 40/50 ورزیران که یکی از پرکاربردترین نوع قیر نفوذی است برای تولید روکش آسفالت با مشخصات فنی زیر استفاده می شود:

قیر نفوذی چیست؟

قیر نفوذی یا اصطلاحا قیر راه سازی محصولی است که از هوادهی وکیوم باتوم بدست می آید و در صنایع مختلف راه سازی برای تولید آسفالت و ساخت جاده و خیابان مورد استفاده قرار می گیرد. نامگذاری قیرهای نفوذی ورزیران با مطابق استانداردهای بین المللی بر اساس تست «میزان نفوذ پذیری» یا Penetration Grade تعیین می گردد و نام گذاری آنها طبق همین تست مانند قیر 40/50، قیر 60/70 و قیر 85/100 صورت می گیرد.

مشخصات فنی قیر 40/50

تست (آزمایشگاه ورزیران) واحد بازه نرمال استاندارد
چگالی در دمای 25 درجه سانتیگراد Kg/m3 1010-1060 ASTM D7 یا D3289
نفوذپذیری در دمای 25 درجه سانتیگراد cm 40-50 ASTM D5
نقطه نرم شدن قیر 40/50 ˚C 52-60 ASTM D36
شکل پذیری در دمای 25 درجه سانتیگراد cm 100 دقیقه ASTM D113
کاهش وزن قیر در حرارت Wt% 0.2 حداکثر ASTM D6
نفوذپذیری بعد از حرارت % 20 حداکثر ASTM D5
نقطه اشتعال قیر 40/50 ˚C 232 دقیقه ASTM D92
میزان حلالیت در تری کلرو اتیلن Wt% 99 دقیقه ASTM D2042
تست نقطه ای منفی AASHTO T102
حفظ حالت قیر در دمای 60 درجه سانتیگراد P 4000±800 ASTM D2171
حفظ حالت قیر در دمای 135 درجه سانتیگراد cSt 400 دقیقه ASTM D2170

آزمایش نفوذ پذیری قیر یا Penetration Test

در این تست، مقداری از قیر 40/50 زیر دستگاه Penetration Test قرار می گیرد و میزان نفوذ سوزن استاندارد بر حسب میلیمتر طی مدت زمان 5 ثانیه در آن، مبنای نامگذاری محصول می باشد. قیر 40/50 در گروه قیرهای سفت و با نفوذپذیری کم قرار می گیرد.

error: Content is protected !!