ماستیک ورزسیل®

Project Description

درزگیر گرم اجرا مواد گرمانرم (ترموپلاستیک) یا گرماسخت (ترموست) هستند که تا دمای ریختن توصیه شده قبل از قرار دادن در شکاف درز آن را گرم می‌کنند.
ماستیک ورزسـيل® گرم‌ریز پایه قیر اصلاح شده با پلیمر، ماستیک گرم‌ریز یا گرم اجرای پایه قیری پلیمری است که برای درزهای اجرایی و انبساط مصرف می‌شود. ماستیک ورزسـيل® گرم‌ریز پلیمری جهت درزگیری باید منطبق بر شرایط اقلیمی منطقه طراحی شود. از مؤثرترین و پیشرفته‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از نفوذ آب به روسازی و پیش‌گیری از تخریب آن، پر کردن درزهای رویه بتنی و همچنین ترک‌های موجود بر سطح راه آسفالتی با ماستیک‌های پایه قیری اصلاح شده با مواد پلیمری می باشد. انجام درزگیری با ماستیک ورزسـيل® پلیمری مناسب و با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات مخصوص و توسط اکیپ اجرایی مجرب، باعث افزایش چشمگیر طول عمر روسازی می‌شود. همچنین درزگیری ترک‌ها پیش از انجام روکش مجدد آسفالت، انعکاس ترک‌ها به لایه آسفالت جدید را به مراتب کاهش می‌دهد.

ماستیک ورزسـيل® گرم‌ریز پلیمری همچنین برای درز انبساط پل‌ها طراحی و تولید می‌شود. این ماستیک با خاصیت ارتجاعی بسیار قابل توجه و چسبندگی عالی به سطوح بتنی، گزینه بسیار مناسب جهت پر کردن درز انبساط پل‌ها به شمار می‌رود.

دامنه کاربرد این مواد عبارتند از: جاده‌های بتنی، پارکینگ‌ها، پارکینگ‌های طبقاتی، آسفالت خیابان‌ها، کانال‌های آبرسانی، منابع ذخیره آب آشامیدنی و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب.

خصوصیات و مزایای این ماستیک‌ها عبارتند از: مقاومت در برابر آب دریا و فاضلاب، مقاومت در برابر شرایط جوی، چسبندگی بسیار خوب به بتن و آسفالت، بدون شره تا حدود +80 درجه سلسیوس و حفظ انعطاف‌پذیری در دمای پایین.

ماســتيك پليــمري گر‌م‌ريز ورزسـيلS-H/15® جهت پر كردن و آب‌بند نمودن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت، مناسب براي مناطق داراي آب و هوای معتدل و تابسـتان خيلي گرم.

ماســتيك پليــمري گرم ريز ورزسـيلS-H/30® جهت پر كردن و آب بند نمودن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت، مناسب براي مناطق داراي زمستان خيلي سرد.

ماســتيك پليــمري گرم‌ریز ورزسـيلS-H/45® جهت پر كردن و آب‌بند نمودن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت، مناسب براي مناطق داراي تابسـتان گرم.

ماســتيك پليــمري گرم‌ريز ورزسـيلS-H/90® جهت پر كردن و آب‌بند نمودن درزها و ترك‌هاي روكش آسفالت، مناسب براي زمستان سرد.

ماســتيك پليــمري گرم‌ريز ورزسـيلS-H/10® مخصوص پر كردن درز انبساط پل‌ها و پر كردن و آب بند نمودن انواع درز كف‌سازي‌هاي بتني.

ماســتيك پليــمري گرم‌ريز ورزسـيلS-H/100® مخصوص پر كردن و آب‌بند نمودن درز انبساط پل‌ها.

ماســـتيك پليــمري گرم‌ريز ورزسـيلS-H/20® جهت درزگيـري و آب‌بندي درزهاي انبساط، انقباض و اجرايي بتن، قابل اسـتفاده بر روي سطوح افقي و شـيبدار.

ماســتيك پليــمري گرم ريز ورزسـيلS-H/18® جهت پر كردن و آب بند نمودن درزها و ترک‌هاي افقي مخازن و تونل‌هاي انتقال آب.

ماســـتيك پليــمري گرم‌ريز ورزسـيلS-H/60® جهت درزگيـري و آب‌بندي درزهاي قائم كانال‌ها، مخازن و تونل‌هاي بتني.

error: Content is protected !!