ماستیک پلیمری درزگیری کانال آب ورزسیل® SH/20

Project Description

ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا

ماستیک ماده ای با چسبندگی بالا برای درزگیری و آب بندی سطوح ترک خورده و شیارها است که در صنایع ساختمان، راه سازی و نگهداری و انتقال آب کاربردهای فراوانی دارد. برای استفاده از ماستیکهای گرم اجرا، آنها را حرارت می دهند و بصورت گرم ریز بر روی شیارها و منافظ سطوح ترک خورده قرار می دهند. میزان حرارت نباید بحدی باشد که باعث سوختگی ماستیک و از بین رفتن خاصیت آن شود.

بسته بندی ماستیکهای شرکت ورزیران در کارتنهای 16 کیلوگرمی است.

ماستیک قیری ورزسیل® SH/20 یک نوع ماستیک پلیمری گرم ریز مخصوص درزگیری و آب بندی کانال های انتقال آب است، استفاده از این ماستیک ضمن افزایش طول عمر کانال و کاهش هدر

رفت آب، هزینه های لایروبی آنرا را نیز به مقدار بسیار قابل توجهی کاهش می دهد. این نوع ماستیک قیر پلیمری تولید شرکت ورزیران به دلیل جلوگیری از رشد گیاه در درزها و شیارهای کانال انتقال آب هزینه و صرف زمان زیاد برای نگهداری و تمیزکاری کانال آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
از ویژگی های مهم ماستیک ورزسیل® SH/20 خاصیت ارتجاعی قابل توجه، چسبندگی کامل به سطوح بتنی، تحمل شرایط مختلف جوی و مقاومت در برابر تغییرات دمای محیط است. این نوع ماستیک قیر پلیمری ورزیران در سطوح شیبدار کانال های ذوزنقه ای پایداری کامل داشته و به مرور زمان جاری نمی شود.

پروژه های ماستیک

کاربرد انواع ماستیکهای تولیدی ورزیران

توضیحات کاربرد نوع ماستیک
درزگیری و تعمیر ترک‌های آسفالت و مناسب برای مناطق دارای تابستان‌های خیلی گرم درزگیری آسفالت SH/15 ماستیک
درزگیری و تعمیر ترک‌های آسفالت و مناسب برای مناطق دارای زمستان‌های خیلی سرد درزگیری آسفالت SH/30 ماستیک
درزگیری و تعمیر آسفالت و مناسب برای مناطق دارای تابسـتان‌های نسبتاً گرم درزگیری آسفالت SH/45 ماستیک
درزگیری و تعمیر آسفالت و مناسب برای مناطق دارای زمستان‌های نسبتاً سرد درزگیری آسفالت SH/90 ماستیک
مناسب برای پرکردن و آب بند نمودن انواع درز کف سازی‌های بتنی درزگیری بتن SH/10 ماستیک
ماستیک قیر پلیمری گرم اجرا درز انبساط پل‌ها با انعطاف بسیار بالا درزگیری پل SH/100 ماستیک
ماستیک درزگیری و آب بندی شیارها و ترک‌های افقی استخر، مخازن و کانال آب مخازن و کانال آب SH/18 ماستیک
ماستیک درزگیری و آب بندی درزهای انبساط، انقباض و اجرایی کانال‌های انتقال آب کانال آب SH/20 ماستیک
ماستیک قیر پلیمری درزگیـری و آب‌بندی شیارهای قائم مخازن، استخر و کانالهای بتنی مخازن و استخر آب SH/60 ماستیک