امولسیون قیری فاگ سیل ورزفلوئید® WK/6

Project Description

امولسیون قیری چیست؟

امولسیون مایعی ناهمگن و کدر است که از مخلوط دو مایع ترکیب ناپذیر دیگر مانند آب و روغن تشکیل شده است در این ترکیب یکی از مایعها بصورت قطرات ریز در دیگری پراکنده می شود. امولسیونهای قیری که کاربرد گستره ای در راه سازی دارند از انواع امولسیونها هستند که برای روکش اندودی و لایه چسبنده قبل از اجرای آسفالت مورد استفاده قرار می گیرند.

امولسیون قیری فوگ سیل

ورزفلوئید® WK/6 یکی از امولسیونهای قیری کاتیونیک فوگ سیل جهت اجرای لایه احیای آسفالت در روکشهای شن زده است.
رویه آسفالتی راه ها به مرور زمان بر اثر آفتاب، حرارت و تردد وسایل نقلیه کارایی و کیفیت خود را از دست میدهند و دچار فرسایش می شوند. یکی از روش های نگهداری از روسازی راه های آسفالته امولسیونهای قیری فوگ سیل است، که شیوه ارزان قیمت و سریعی است.
اندود فوگ سیل (Fog Seal) سبب می گردد تا شن زدگی و فرسودگی آسفالت مرمت شده و ترک های ریز جاده پر شوند. می توان گفت فوگ سیل یک عایق رطوبتی آب بند است که از نفوذ آب ناشی از بارندگی به لایه های زیرین جلوگیری می کند. بدیهی است اجرای فوگ سیل زمانی موثر است که لایه های زیرین تخریب نشده باشد و دچار نشست نباشند و در صورت وجود نشست های جزیی قبلاً مرمت شده باشند. اجرای فوگ سیل توسط دو محصول قیر امولسیونی ورزفلوید WK/6 (رقیق) یا ورزفلوید WK/66 (غلیظ) اجرا می شود.

امولسیون قیری فوگ سیل ورزیران بطور معمول در تانکرهای 20 تنی عرضه می شود.

ورزفلوئید® نام اختصاصی انواع مختلف امولسیون های قیری تولیدی شرکت ورزیران است که در صنعت راهسازی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند و در خط تولید پیشرفته با ظرفیت 20 تن در ساعت تولید و عرضه می گردند. امولسیون های قیری به دلیل مزایای بسیار قابل توجه زیست محیطی، فنی، اجرایی و اقتصادی به عنوان جایگزین بسیار مناسب انواع قیرهای محلول شناخته شده اند.

نواع امولسیونهای قیری ورزیران

+ شرکت ورزیران انواع امولسیون های قیری کاتیونیک، آنیونیک و پلیمری را جهت مصارف مختلف تولید می نماید:
+ امولسیون قیری اندود سطحی تک کت (Tack Coat)
+ امولسیون قیری اندود نفوذی پریم کت (Prime Coat)
+ امولسیون قیری اندود حفاظتی (Fog Seal)
+ امولسـیون های ویژه انواع آسفالت های سطحی شامل Chip Seal، Micro Surfacing و Seal Slurry همچنین امولسیون های مخصوص Cold Mix و Road Mix با موفقیت کامل در شرکت ورزیران طراحی، تولید و عرضه شده اند.

error: Content is protected !!