نوار زیرین پوشش بیتومن

Project Description

پوشش لوله چیست؟

برای محافظت از خوردگی لوله های فولادی مورد استفاده در خطوط انتقال نفت، گاز، آب و … سطح آنرا پوشش دهی می کنند. برای این منظور انواع سیستمهای پوشش لوله با توجه به محل عبور خط لوله، شرایط محیطی و سیال عبوری از لوله وجود دارد که هریک دارای مزایای خاص خود می باشد.
پوشش لوله بیتومن انامل یکی از قدیمی ترین پوشش های سطح خارجی لوله است که با توجه به قیمت تمام شده پایینتر، هنوز برای عایقکاری و محافظت از لوله های فولادی مورد استفاده قرار می گیرد این سیستم پوشش دارای اجزا و لایه های مختلفی است که در ادامه به تشریح نوار زیرین آن می پردازیم.

وار زیرین پوشش لوله بیتومن

نوار زیرین پوشش بیتومن به عنوان لایه تقویتی در سیستم پوشش لوله بیتومن بکار می رود. این نوار از جنس فایبرگلاس تقویت شده با رشته های طولی با فاصله 8 یا 16 میلیمتر از یکدیگر است که به انامل مذاب آغشته می شود تا باعث افزایش چسبندگی پوشش بیتومن انامل بر روی لوله های فولادی شود. این محصول در صنعت پوشش لوله های فولادی، پس از تمیزکاری لوله و پرایمر زنی به عنوان لایه زیرین پوشش لوله بیتومن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

اجزای سیستم پوشش لوله بیتومن

پوشش لوله بیتومن از اجزای زیر تشکیل شده است که در شرکت ورزیران تولید و عرضه می شود :

بیتومن انامل
پرایمر پوشش لوله بیتومن
نوار رویی پوشش لوله بیتومن
نوار زیرین پوشش لوله بیتومن
error: Content is protected !!