ورزفلوئيد ® WA/2

Project Description

پرايمر پايه آبي شركت ورزيران با نام تجاري ورزفلوئيد WA/2® ويژه سطوح بتني.

placeholder image

• پوشش قيري محافظ سطح بتن و پُركننده خلل و فرج و ترك‌هاي بتن
• لایه آستری بر روی فلز
• لايه آستري قبل از اجراي عايق رطوبتي پيش ساخته مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

• محافظت از بتن در برابر نفوذ آب و پيشگيري از خرابي بتن
• ايجاد شرايط لازم براي پيوند موثر بين عايق‌هاي پيش ساخته رطوبتي با سطوح سيماني، آجري و …
• جذب گرد و غبار احتمالي روي سطوح و جلوگيري از چسبيدن ناقص عايق به سطح زيرين
• سهولت كاربرد
• بسته‌بندي مناسب و قابل حمل به كارگاه‌هاي ساختماني

پوشش سطوح توسط ورزفلوئیدWA/2® به وسیله اسپری و یا هر وسیله مناسب دیگر قابل اجرا می‌باشد. عملیات اجرای پرایمر در محیط با درجه حرارت بالاتر از 5 درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. قبل از استفاده محتویات ظرف باید به آرامی هم زده شود.

قبل از اجرای ورزفلوئید WA/2® سطح کار باید تمیز، و عاری از هرگونه گرد و غبار و رطوبت باشد. بر روی سطح مورد نظر جمع شدگی آب نباید وجود داشته باشد.

متناسب با درجه حرارت و درصد رطوبت محیط اطراف و ضخامت اجرا، بین 12 تا 24 ساعت می‌باشد.

عمليات پرايمر زني با قلم مو، اسپري و ساير وسايل مناسب انجام‌پذير است. ميزان مصرف پرايمر متناسب با صافي و جنس سطح حدوداً بين 2/0 الي 3/0 ليتر به ازاء هر مترمربع مي‌باشد.

در ظرف در بسته و در درجه حرارت بالای صفر درجه نگهداری شود.مدت زمان نگهداری آن در انبار و در داخل ظرف‌های در بسته 6 ماه می‌باشد. ورزفلوئید WA2® در سایه و محلی که خشک و خنک باشد نگهداری شده و هر هفته ظرف آن سرو ته گردد.
در صورت نیاز به تغییر ظرف، حتما باید از ظرف‌های تمیز استفاده شود. خصوصاً به هیچ وجه از ظرف‌هایی که قبلاً محتوی انواع دیگر پرایمر بوده استفاده نشود.
** غیر قابل اشتعال می‌باشد.
از یخ زدگی ورزفلوئید WA/2® حتی برای مدت کوتاه باید جلوگیری نمایید.

ظروف 20 یا 220 کیلوگرمی

مشخصات واحد روش آزمون نتيجه
ويسكوزيته در °  25

-4mm(STV)

ثانيه NFT 66-20 4-10
الك 850 ميكرون % وزني ASTM  D244 Max 0.1
قابليت انبارش

( ته نشيني پس از 5 روز)

% وزني ASTM  D244 Max 5
Residue % وزني ASTM  D244 Min 55