ژئوممبران قیری PBGM

Project Description

ژئوممبران ها، عایق های رطوبتی پیش ساخته ای هستند که در ایزولاسیون مخازن آب، سد، کانال ها و شبکه های انتقال آب کاربرد دارند، انواع مختلف PBGM بر اساس نوع کاربرد و طول عمر سازه مورد نظر، سازگار با شرایط آب شرب و آب کشاورزی در شرکت ورزیران تولید می شود.
استفاده از این محصولات در سازه های آبی، ضمن کاهش هدر رفت آب و کاهش پدیده های ناشی از نفوذ آب به سازه های مجاور یا خاک بستر، کاهش خطرات ناشی از آلوده شدن آب را نیز در پی دارد.

error: Content is protected !!